Duty Society

☎ Phone: +91-9897229786 , +91-9412535631 | ✉ Email: mail2dutysociety@gmail.com

Past Presidents

1 ALHAJ OBAIDUR REHMAN KHAN SHERWANI 1979- 1992
2 PROF. M N FAROOQI 1992-1995
3 H. E. MR. KHURSHID ALAM KHAN 1996-2013